Fundacja Horyzont360

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę –szacowana wartość zamówienia o wartości poniżej 50 tyś netto w ramach

Przedmiot zamówienia: Usługa polegającą na organizacji wyjazdu edukacyjnego – dla grupy 25 osób w związku z realizacją projektu „Eko-Świadomi Młodzi Obywatele Małopolski”realizowanego w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (łącznie zwani „Operatorem”), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli

 

Zapytanie ofertowe_wyjazdy edukacyjne

Załącznik nr 1 opz

Załącznik nr 2 fo

Załącznik nr 3 oświadczenia

Załącznik nr 4 RODO

Załącznik nr 5 wzór umowy