Ruszamy z naborem wniosków w Programie „Działaj Lokalnie 2024”!

Jeśli macie pomysł, w jaki sposób zadbać o Wasze dobro wspólne, zaktywizować znajomych, sąsiadów, mieszkańców wokół tego celu to zapraszamy do złożenia wniosku.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • Nabór kierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gmin: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Łososina Dolna
  • Wnioski można składać do 09.05.2024r. wyłącznie drogą elektroniczną: generatorspoleczny.pl
  • Dotacje można uzyskać na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia
  • W tegorocznym naborze na wszystkie projekty grantowe przeznaczono łącznie 8000,00 zł. Kwota dofinansowania pojedynczego grantu nie może przekroczyć 2000,00 zł.

Poszukujemy projektów, które:

– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;

– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;

– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;

– trwają od 2 do 4 miesięcy (między 1.06.2024 a 30.11.2024);

– są dłuższy, spójnym działaniem, który wpłynie na lokalną społeczność (nie dofinansowujemy akcji jednorazowych).

 

Więcej o tegorocznym naborze przeczytacie TUTAJ