O fundacji

Malowniczo położona Sądecczyzna od lat przyciąga do siebie gości z całego kraju. Uwarunkowania środowiskowe to jednak nie wszystko. Potencjał regionu jest dużo większy, a o jego właściwym wykorzystaniu rozmawia się tutaj od lat. W końcu przyszedł czas na działania. Ich motorem będzie nowo powstała Fundacja HORYZONT 360, której założycielem jest biznesmen Andrzej Wiśniowski.

O konieczności ożywienia turystyczno-gospodarczego regionu rozmawia się na Sądecczyźnie od wielu lat. Zwłaszcza o wykorzystaniu potencjału największego jej skarbu, jakim jest Jezioro Rożnowskie. Dzięki ostatnim inwestycjom, powstałym wokół zbiornika, udaje się powoli przywrócić dawny turystyczny gwar. Jednak bez zintegrowanej koncepcji rozwoju, integracji lokalnych podmiotów, nawiązania współpracy z władzami oraz skutecznych działań wszystkich zainteresowanych stron, zadanie to będzie niezwykle trudne.

Wykorzystaniem szansy, jaka stoi przed regionem, oraz wsparciem tych, którzy stanowią o jego sile i wyjątkowości od teraz zajmie się Fundacji HORYZONT 360. Jej założycielem został Andrzej Wiśniowski, biznesmen i lokalny patriota, któremu na sercu leży dobro regionu. Widząc, jak duży, ukryty i wciąż niewykorzystany potencjał tkwi w jeziorze, a także wśród mieszkańców Sądecczyzny, zdecydował o powołaniu organizacji, której nadrzędnym celem będzie wspieranie oraz kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na tym obszarze.