Mimo, że działamy dość krótko, to nie próżnujemy. Udało się nam nawiązać współpracę z innymi organizacjami w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Sądecczyzny:

 

LGD KORONA SĄDECKA

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

www.lgdkoronasadecka.pl

 

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”

Iwkowa 468

32-861 Iwkowa

www.nasliwkowymszlaku.pl

 

Gmina Gródek nad Dunajcem

33-318 Gródek nad Dunajcem 54

www.gminagrodek.pl

 

Gmina Łososina Dolna

33-314 Łososina Dolna 300

www.lososina.pl