Działaj Lokalnie

Program „Działaj Lokalnie”  jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), którym od 2020 roku jest także Fundacja Horyzont360.

Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

 

Fundacja Horyzont360 jako Ośrodek Działaj Lokalnie zasięgiem obejmie 4 gminy: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Chełmiec, Korzenna.

Działania kierowane będą przede wszystkim do mieszkańców w/w Gmin.

ODL prowadzić będzie lokalny program grantowe oraz organizować będzie coroczne lokalny konkurs grantowy na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności.

ODL, dzięki stałej obecności w społeczności, zapewniają właściwe rozpoznanie rzeczywistych problemów i efektywne rozdysponowanie środków finansowych. Ponadto na bieżąco pomagają grantobiorcom, którzy wcześniej nie brali udziału w konkursach grantowych. Dzięki nim środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup inicjatywnych.

Pula środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 18 tyś. zł w 2023r.
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego grantu wynosi 3.000,00 zł.

 

Strona programu: http://dzialajlokalnie.pl/
Klauzula informacyjna: http://dzialajlokalnie.pl/klauzula-informacyjna/
Polityka ochrony prywatności: http://dzialajlokalnie.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/
Generator wniosków: www.generatorspoleczny.pl

 

Fundacja HORYZONT360 ogłasza nabór  wniosków w Programie „Działaj Lokalnie 2024”

  • Nabór kierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gmin: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Łososina Dolna
  • Wnioski można składać do 09.05.2024r. wyłącznie drogą elektroniczną: generatorspoleczny.pl
  • Dotacje można uzyskać na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia
  • W tegorocznym naborze na wszystkie projekty grantowe przeznaczono łącznie 8000,00 zł. Kwota dofinansowania pojedynczego grantu nie może przekroczyć 2000,00 zł.

Jeśli macie pomysł, w jaki sposób zadbać o Wasze dobro wspólne, zaktywizować znajomych, sąsiadów, mieszkańców wokół tego celu to zapraszamy do złożenia wniosku.

Poszukujemy projektów, które:

– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;

– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;

– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;

– trwają od 2 do 4 miesięcy (między 1.06.2024 a 30.11.2024);

– są dłuższy, spójnym działaniem, który wpłynie na lokalną społeczność (nie dofinansowujemy akcji jednorazowych).

 

W ogólnopolskim Programie Działaj Lokalnie w roku 2024 funkcjonują cztery ścieżki tematyczne, w ramach których m.in. można składać wnioski:

  • „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
  • „Działaj ekologicznie”
  • „Młodzież działa lokalnie”
  • „Jubileusze wolnej Polski”

Uwypuklenie tych czterech ścieżek ma na celu zwrócenie uwagi na najbardziej aktualne tematy społeczne.

WKŁAD WŁASNY

W planowanym projekcie konieczne jest założenie wkładu własnego. Musi to być przynajmniej 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego 5% w postaci finansowej. Pozostały wkład może być przedstawiony w formie rzeczowej, pracy społecznej lub wolontariatu.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek składa organizacja pozarządowa samodzielnie/ grupa nieformalna za pośrednictwem innej organizacji lub instytucji

Wnioski składane są wyłącznie przez Generator wniosków on-line. Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

Generator wniosków dostępny jest pod adresem: www.generatorspoleczny.pl

Jest to narzędzie, w którym będą: składane wnioski, podpisywane umowy, rozliczane projekty. Każdy wnioskodawca musi założyć konto!

Poniżej znajdą Państwo dokumentację konkursową oraz krótką instrukcję jak założyć konto.

W razie problemów prosimy o kontakt z Moniką Sarotą – tel: 885 931 617 lub Moniką Bochenek – tel. 509 792 610 lub mailowo: fundacja@fundacjahoryzont360.pl

Do składania wniosków zapraszamy wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i firmą WIŚNIOWSKI

 

Załączniki:

Regulamin konkursu grantowego

Instrukcja zakładania konta

Wzór formularza – Organizacja pozarządowa

Wzór formularza – Grupa nieformalna

Wzór formularza – Inicjatywa Działaj Lokalnie