W ramach działalności Fundacji HORYZONT 360 powstało szereg materiałów mających promować nasz region oraz gmin partnerskich.

Zachęcamy do koszystania

Wirtualny Spacer po gminie Gródek nad Dunajcem

Wirtualny Spacer zrealizowany we współpracy z partnerską gminą Lendak w ramach programy Interreg Polska-Słowacja. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zobacz on-line

Wirtualny Spacer po gminie Lendak

Wirtualny Spacer zrealizowany we współpracy z partnerską gminą Lendak w ramach programy Interreg Polska-Słowacja. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zobacz on-line

Album fotograficzny „Skarby Pogórza Rożnowskiego i okolic Lendak”

Poznaj tajemnice pogranicza polsko-słowackiego. Publikacja współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zobacz on-line

Wirtualny Spacer „Rożnowskie Jezioro Marzeń kulturalnie”

Wirtualny Spacer zrealizowany ww ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zobacz on-line

Wirtualny Spacer „Rożnowskie Jezioro Marzeń dla aktywnych”

Wirtualny Spacer zrealizowany ww ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zobacz on-line

Wirtualny Spacer przedstawiający trasę biegową po terenach Pogórza Rożnowskiego

Projekt współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zobacz on-line