EkoŚwiadomi2024-01-17T11:46:39+00:00

CO TO
ZA PROJEKT?

Fundacja Horyzont360 zaprasza dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym z obszaru woj. Małopolskiego do udziału w projekcie Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski

KTO MOŻE WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ?

Osoby młode – dzieci i młodzież zamieszkałych na obszarze południowej Małopolski a także placówki oświatowe i organizacje społeczne tam działające

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

W ramach projektu zaplanowano szereg działań proekologicznych m.in.:

– udział w bezpłatnych warsztatach ekologicznych i pierwszej pomocy: w trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady ochrony wód oraz obszarów leśnych, nauczą się dbać o owady oraz poznają ich ważność dla życia i zdrowia człowieka, nauczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
– oddolne inicjatywy w obszarze ochrony środowiska, konkursy tematyczne na mikro projekty ekologiczne
– festiwal „Bądź Eko – Kajakowe SOS” podczas którego zbierane będą śmieci z brzegów wody

Cele projektu

• uświadomienie dzieciom i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym z obszaru województwa małopolskiego, jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów naturalnych ziemi (wody, powietrza, gleby) i właściwe nimi gospodarowanie
• popularyzacja świadomości ekologicznej i wzrost liczby obywateli angażujących się w lokalne inicjatywy pro środowiskowe • budowa więzi społecznych poprzez zbudowanie sieci powiązań działań ekologicznych
• organizacja zajęć włączających młodzież we wspólne inicjatywy dające możliwość rozwijania wrażliwości na środowisko naturalne, ochrony życia i zdrowia
• zapewnienie dostępu do aktywnego spędzania czasu na łonie natury połączonego z edukacją ekologiczną oraz pro zdrowotną

Grupa docelowa

• 300 osób młodych-dzieci i młodzież zamieszkujących na obszarze południowej Małopolski
• 30 placówek oświatowych i organizacji społecznych działających na rzecz osób młodych z obszaru południowej Małopolskią

Okres realizacji: XI.2021 r. do X.2023 r.
Budżet projektu: Dofinansowanie 62 500 EUR

Przejdź do góry