Prezentujemy mapę okolic Jeziora Rożnowskiego. Po przybliżeniu danego obszaru można zobaczyć jakie kryją się tam atrakcje. Mapka powstała w ramach projektu „Lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju innowacji w turystyce – Klaster turystyczny” realizowany przez Fundację Horyzont360 w ramach projektu grantowego pt. „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mapki będą rozmieszczone w formie tablic stałych w okolicach Jeziora Rożnowskiego.

mapa do pobrania