ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „Wypasiona rzeczka”

 1 miejsce: Szkoła Podstawowa im. Św.Świerada w Witowicach Dolnych
2 miejsce Szkoła Podstawowa w Piątkowej

3 miejsce Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej
Wyróżnienia:
Pierwsze wyróżnienie: Szkoła Podstawowa im.ks. Prof. Piotra Poręby w Mystkowie

Drugie wyróżnienie: Specjalny Ośrodka Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Nowym Sączu

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO!!!

Jury oceniło nadesłane prace fotograficzne, poniżej prezentujemy listę zwycięzców:

Magdalena Dziedzic ,,Piraci z Krasnego”

Adrian Bochenek „Zacieniony strumień” 

Nikola Potoniec „Wśród kamieni”

Wyróżnienia:

Mateusz Ptak „Tutaj jest spokój’

Karol Budek „W zdrowej rzece raki śpią”

Gratulujemy!!! Wręczenie nagród odbędzie się podczas Eventu dnia 19.10. 2019 r. o godz. 13.00

  

 

PROGRAM EKO EVENTU  w dniu 19.10.2019 r.

Warsztaty ekologiczne: 10.00-15.00
EKO poczestunek: w trakcie wydarzenia
Gry i zabawy dla dzieci: w trakcie wydarzenia
Ścianka wspinaczkowa: 10.00-15.00
Kurs pierwszej pomocy: w trakcie wydarzenia
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „MOJA czysta rzeka” oraz konkursu dla szkół na „Wypasioną rzeczkę” -13.00

Uwaga! Zamknięcie rekrutacji dla placówek oświatowych!!!

Fundacja Horyzont360 rozpoczęła realizację projektu „Eko-Młodzi badacze na Sądecczyźnie” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 20.10.2019 r.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie: 85 000,00 zł.

W ramach projektu przewidujemy wsparcie dla Szkół Podstawowych z Powiatu Nowosądeckiego, Limanowskiego, Gorlickiego i Miasta Nowy Sącza w postaci:

  • Bezpłatnego udziału dzieci w warsztatach ekologicznych
  • Doposażenia szkoły  i przedszkola w walizkę ekobadacza
  • Możliwość udziału w EKO-evencie (festiwal biegowy wokół Jeziora Rożnowskiego, nordic walking, a także gry i zabawy pro ekologiczne. Miejsce organizacji wydarzenia: Hotel Heron w Siennej. Uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie, opieka trenerów biegów i nordic walking, animatorów prowadzący zajęcia z dziećmi i inne atrakcje)

W ramach projektu zorganizowany zostanie także konkurs fotograficzny z nagrodami pt. „MOJA czysta rzeka”.

Zapraszamy do udziału w projekcie Szkoły Podstawowe i Przedszkola z terenu Powiatu Nowosądeckiego, Limanowskiego, Gorlickiego i Miasta Nowy Sącz. W załączeniu znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe do projektu.

Wydłużenie terminu składania zgłoszeń do 15 września 2019 r.

regulamin naboru i uczestnictwa_szkoły

Załącznik nr 1- formularz dla szkół

Załącznik nr 1a- formularz dlauczniów

Załącznik nr 2- formularz Wypasiona Rzeczka

 

Rekrutacja dla Przedszkoli- termin przyjmowania zgłoszeń: 06.06-31.08.2019 r.

regulamin naboru i uczestnictwa_ przedszkola 

Załącznik nr 1- formularz dla przedszkoli

Załącznik nr 2- formularz Wypasiona_Rzeczka_przedszkola

Załącznik nr 3-zgody opiekunów_przedszkola

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat w obszaru Subregionu Sądeckiego (dzieci i młodzież poniżej 18 r.ż musi załączyć zgodę opiekuna na udział w konkursie).

Obszarem wykonywania zdjęć jest Subregion Sądecki tzn. Powiat Nowosądecki, Powiat Limanowski, Powiat Gorlicki i Miasto Nowy Sącz.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Wykonać zdjęcie rzeki/potoku/cieku wodnego/jeziora lub innego zbiornika wodnego (według zasad określonych w regulaminie), które w opinii uczestnika uznane są za czyste i warte pokazania.
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
  • Przesłać wykonane zdjęcie wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem (w formie zeskanowanego oryginału) na adres mailowy fundacja@fundacjahoryzont360.pl

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe!

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Konkurs rozpoczyna się dnia 15 maja 2019r.  i potrwa do 30 września 2019r. ( wydłużenie terminu)

Szczegółowe wymagania względem zdjęć oraz zasady udziału w konkursie określa załącznik- regulamin.

regulamin konkursu fotograficznego

formularz zgłoszeniowy konkursu fotograficznego