Fundacja Horyzont360 rozpoczęła realizację projektu pn. „Uzupełnienie oznakowania i małej architektury na  istniejącym szlaku rowerowym wokół Jeziora Rożnowskiego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej rowerowego szlaku turystycznego położonego na obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem wokół Jeziora Rożnowskiego poprzez uzupełnienie oznakowania oraz wyposażenie miejsc postojowych na szlaku w elementy małej architektury dla turystów w okresie od kwietnia do września 2019r.

Dofinansowanie z MSiT: 62 000, 00 zł.

W związku z powyższym, Fundacja Horyzont360 zaprasza do składania ofert na wykonanie oznaczenia oraz małej architektury. Wszystkie niezbędne informacje w sprawie opisu przedmiotu zamówienia oraz złożenia oferty zawarto w poniższych załącznikach.

PROJEKT_UMOWY_120 tabliczek

Zapytanie ofertowe_całość_120 tabliczek

Załącznik 1 i 2 do zapytania _ 120 tabliczek

 

Zapytanie ofertowe_mała architektura

PROJEKT_UMOWY_mała achitektura

Załącznik 1 i 2 do zapytania _ mała architektura