Projekt „FOTO WARSZTATY” realizowany przez Stowarzyszenie Razem dla kultury był inicjatywą mającą na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości twórczego spędzania wolnego czasu. W ramach projektu odbyły się warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu fotografii. Podsumowaniem warsztatów była wystawa prac, która dała uczestnikom szansę wyrażenia siebie i podzielenia się swoją pasją z szerszym gronem. Projekt nie tylko rozwijał umiejętności artystyczne uczestników, ale także budował ich pewność siebie oraz zachęcał do aktywnego uczestnictwa w kulturze, co przyczyniło się do wzbogacenia lokalnej społeczności o wartość edukacyjną i artystyczną.