Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, grupy zorganizowane do udziału w  drugiej edycji konkursu „Ja dla środowiska” realizowanego w ramach projektu „Bądź EKO FANEM III”. 

Celem konkursu jest zachęcenie osób młodych do promowania zachowań pro ekologicznych i działania na rzecz ochrony środowiska.

  • Udział w konkursie polega na przygotowaniu projektu/pracy promujących zachowania proekologiczne. Technika wykonania: Film/animacja trwająca od 30 sekund do 3 minut
  • Do konkursu mogą zgłaszać się osoby młode ( w wieku od 3 do 18 lat) wraz z rówieśnikami za zgodą opiekunów prawnych i wraz z nimi, które zamieszkują teren Małopolski, w szczególności Subregionu Sądeckiego
  • Uczestnicy konkursu przygotowują projekt/prace, przesyłają ją na adres fundacja@fundacjahoryzont360.pl 
  • Wraz z pracą uczestnicy załączają formularz zgłoszenia ( załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
  • Na przygotowanie pracy, uczestnicy mają 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do 12 listopada 2023 r.

 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury konkursowe według kryteriów i przyznanych im punktów (0-3): innowacyjność, pomysłowość/kreatywność, pracochłonność wykonania, zaangażowanie w realizację osoby trzecie. Spośród nadesłanych prac jury wybierze 3, które otrzymały najwięcej punktów wg kryteriów powyżej. Maksymalna liczba uzyskanych przez pracę punktów to 12. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez więcej niż 3 prace, wybrany zostanie praca przesłana wcześniej.

Nagrodami w konkursie są: tablet, głośnik przenośny, smartwatch.

Załączniki niezbędne do udziału w konkursie: