Bądź Ekofanem !

Fundacja Horyzont360 wspólnie z Firmą Wiśniowski oraz Heron Live Hotel  zaprasza dzieci, młodzież oraz placówki oświatowe do udziału w projekcie „Bądź EkoFanem”.

Projekt ma na celu propagowanie pozytywnych działań wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę i doświadczenia na rzecz zachowań proekologiczne. Innowacyjność działań w projekcie pozwoli na zaangażowanie placówek do wspólnej świadomości dbania o środowisko, a w szczególności o stan rzek w województwie Małopolskim.  

Projekt pt. Bądź EkoFanem współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Promuje postawy proekologiczne wśród młodych mieszkańców Małopolski.
Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski.

Przyłącz się do naszych działań.

Pomóż ratować naturę. 

UWAGA!

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ ŚREDNICH DO KONKURSU „Bądź EkoFanem” do 30.06.2020 r.

Uwaga!

Wydłużenie terminu składania wniosków na mini granty pn. MINI-EKO! do 31.07.2020 r.

Zasady udziału w projekcie: Regulamin dla placówek, Regulamin dla uczniów