Bądź Ekofanem !

Fundacja Horyzont360 wspólnie z Firmą Wiśniowski oraz Heron Live Hotel  zaprasza dzieci, młodzież oraz placówki oświatowe do udziału w projekcie „Bądź EkoFanem”.

Projekt ma na celu propagowanie pozytywnych działań wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę i doświadczenia na rzecz zachowań proekologiczne. Innowacyjność działań w projekcie pozwoli na zaangażowanie placówek do wspólnej świadomości dbania o środowisko, a w szczególności o stan rzek w województwie Małopolskim.  

Projekt pt. Bądź EkoFanem współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Promuje postawy proekologiczne wśród młodych mieszkańców Małopolski.
Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski.

Przyłącz się do naszych działań.

Pomóż ratować naturę. 

UWAGA!

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ ŚREDNICH DO KONKURSU „Bądź EkoFanem” do 30.06.2020 r.

Uwaga!

Wydłużenie terminu składania wniosków do konkursu Dla Młodych i   na mini granty pn. MINI-EKO! do 15.10.2020 r.

 

UWAGA!

Lista Placówek zakwalifikowanych do projektu: Lista placówek zakwalifikowanych do projektu

Jednocześnie informujemy, iż w ramach projektu „Bądź Eko Fanem” przeprowadzamy dodatkową rekrutację dla placówek, która potrwa do 31.07.2020 r. Zapraszamy!

Zasady udziału w projekcie: Regulamin dla placówek  Eko fan regulamin_uczniowie_pop

 

Lista rankingowa przyznanych mini grantów: Lista rankingowa_mini granty