Miło nam poinformować, że Fundacja Horyzont 360 rozpoczęła realizację projektu Wsparcie rozwoju usług oferowanych przez Fundację Horyzont360 poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów.

Projekt dotyczy rozwoju usług oferowanych przez Fundację Horyzont360 poprzez wprowadzenie do oferty Fundacji nowych produktów – gadżetów związanych z utworzoną marką „Rożnowskie Jezioro Marzeń” oraz zakup
wyposażenie niezbędnego do prawidłowego prowadzenia działań podejmowanych przez Fundację- aparatu fotograficznego.

Okres realizacji: 01.04.2020r.- 30.09.2020r.

Wartość projektu: 11 355,60 zł

Dofinansowanie w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki: 9 855,60 zł.