Posprzątaj z nami Sądecczyznę!

Fundacja Horyzont360 wspólnie z Firmą Wiśniowski oraz Heron Live Hotel  zaprasza  placówki oświatowe do udziału w projekcie „Posprzątaj z nami Sądecczyznę”. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna.

 

Projekt skierowany jest do placówek oświatowych i dzieci uczęszczających do tych placówek z terenu Powiatu Nowosądeckiego, Gorlickiego, Limanowskiego i Miasta Nowego Sącza

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród dzieci przedszkolnych i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Powiatu Nowosądeckiego, Gorlickiego, Limanowskiego i Miasta Nowego Sącza za pomocą organizacji aktywnej kampanii edukacyjnej pn. „Posprzątaj z nami Sądecczyznę” oraz działań budujących świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.

Przyłącz się do naszych działań.

Pomóż posprzątać Sądecczyznę!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załączniki_wersja_edyt.

HORYZONT360_eko_młodzi_badacze_2020