Druga edycja projektu EKO Małopolska przed nami !!!

Projekt polega na organizacji warsztatów ekologicznych w terenie z wykorzystaniem zestawów odnawialnych źródeł energii, na które składają się także zajęcia „drugie życie odpadów” oraz „zero waste”.

Grupa docelowa: to 3 placówki oświatowe (szkoły i przedszkola z terenu Subregionu Sądeckiego), w tym
organizację zrzeszające osoby młode a wraz z nimi min. 60 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym uczęszczających do tych placówek.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.