Zakończyliśmy rekrutację do zajęć INOMAKER EDU w ramach projektu „Inno Tech na Sądecczyźnie”. Publikujemy listę rankingową:

TUTAJ

 


 

Zapraszamy do udziału w projekcie pt: „Inno Tech na Sądecczyźnie”.  Celem projektu jest zapewnienie dostępu do wiedzy w obszarze nowych technologii,  robotyzacji, cyfryzacji i ich możliwościach do wykorzystania w ochronie środowiska naturalnego.

Projekt jest skierowany głównie do dzieci i młodzieży z obszaru Sądecczyzny, które poprzez udział w zajęciach i wydarzeniach edukacyjnych, poszerzą swoją wiedzę w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności.

Realizacja projektu obejmuje:

Warsztaty INNOMAKER EDU:

  • warsztaty teoretyczno – praktyczne:
  • Design Thinking , Logistyka prototypowania
  • Cykl prototypowania (indywidualne konsultacje)

Wydarzenia edukacyjne:

  • Małopolska Noc Naukowców
  • Ekologiczne Święta z Robotami

Już teraz zapraszamy do udziału w innowacyjnych warsztatach i ogłaszamy rekrutację. 

  1. Do projektu mogą się zgłaszać grupy poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia ( załącznik nr 1 do regulaminu), na adres mailowy: fundacja@fundacjahoryzont360.pl (w tytule należy wpisać „Zgłoszenie do projektu Inno Tech na Sądecczyźnie ”) lub złożyć go na dzienniku podawczym w Fundacji Horyzont 360, 33-311 Wielogłowy 153.
  2. Grupa liczyć musi ok. 20 osób. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 2 grupy. Wiek uczestników: od 7 do 14 lat.
  3. Realizator projektu wprowadza kryterium premiowane: obszar zamieszkiwania – Subregion Sądecki ( +1 pkt) (Powiat Nowosądecki, Gorlicki, Limanowski, Miasto Nowy Sącz).
  4. Rekrutacja zostanie zamknięta w momencie wyczerpania miejsc. O przyjęciu decydować będzie liczba uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń.
  5. Ilość miejsc: 40.

Regulamin dostępny jest TUTAJ

Zgłoszenie dostępne jest TUTAJ