Fundacja Horyzont360 realizuje projekt dofinansowany z Małopolska pn. Kultura dla Kobiet. 💄👩‍🎨💃🎤📖
Celem projektu jest promocja kultury oraz Małopolski jako regionu ,,emanującego kulturą”, a także
zapewnienie dostępu do wysokiej kultury oraz edukacji dla kobiet zamieszkujących Województwo Małopolskie oraz odwiedzające ten region.
Zadanie jest częścią współpracy w ramach #byckobietaontour