W związku z realizacją mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, pn. Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak, Fundacja Horyzont360 zaprasza do składania ofert na opracowanie treści mapy turystycznej w wersji cyfrowej oraz papierowej wraz z wydrukiem dla obszaru Gminy Gródek nad Dunajcem oraz Gminy Lendak (SK)

Termin składania ofert upływa 17.04.2020 r. o godzinie 15.00

Szczegóły i dokumentacja  dotycząca zamówienia:

zapytanie o cenę _mapa

zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia_mapa

02_zał. 2 formularz ofertowy_mapa

zał. 3 oświadczenie

Zał. 4 Projekt umowy

20.04.2020

Wyniki postępowania zawiadomienie o wyborze ofert_mapa