Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak

Projekt realizowany przez:
Partner Wiodący: Gmina Gródek nad Dunajcem
Partnerzy: Gmina Lendak oraz Fundacja Horyzont360

Celem projektu jest zrównoważony rozwój turystyki na pograniczu Polsko-Słowackim z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Gródek nad Dunajcem i Lendak oraz wypromowanie walorów turystycznych pogranicza przez turystów i ludność lokalną.

Cele szczegółowe projektu:

 • Wzmocnienie więzi międzysektorowej partnerów oraz mieszkańców pogranicza poprzez organizację wspólnych wydarzeń prezentujących unikalne zasoby krajobrazowe i kulturowe obszaru pogranicza w sposób ciekawy i włączający uczestników.
 • Wprowadzenie nowej oferty rekreacyjnej na bazie rozwiniętego transgranicznego szlaku turystycznego.
 • Poprawa rozpoznawalności i stopnia docenienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza poprzez kompleksowe działania promocyjno-informacyjne.

Działania w projekcie:

 • Wykonanie miejsc postojowych oraz tablic edukacyjnych, altany dla turystów wraz z małą architekturą w Gminie Gródek nad Dunajcem
 • Zakup wyposażenia dla Gminy Gródek nad Dunajcem (rowery górskie oraz rowery elektryczne)
 • Opracowanie materiałów promocyjnych oraz organizacja wydarzeń kulturalnych
 • Wykonanie miejsc postojowych oraz tablic edukacyjnych, altany dla turystów wraz z małą architekturą w Gminie Lendak
 • Zakup wyposażenia dla Gminy Lednak (rowery górskie i elektryczne)
 • Zarządzanie i promocja projektu

Rezultaty projektu:

 • 2 nowe, zmodernizowane lub rozbudowane elementy infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego
 • Zakupione wyposażenie do obsługi szlaków i turystów: 2 ( komplety rowerów górskich i elektrycznych)
 • Organizacja cyklicznego wydarzenia rekreacyjno- kulturalnego
 • 2 zamontowane obiekty małej architektury
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.11.2020 r.
Wartość projektu: 136 292,88 EURO
W tym dofinansowanie ( 73,37%): 99 998,07 EUR

Gmina Gródek nad Dunajcem

33-318 Gródek nad Dunajcem 54

www.gminagrodek.pl

 

Obec Lendak

Kostolná 194/14, Lendak 057 072

 Republika Słowacka

www.lendak.sk

Fundacja Horyzont360

33-311 Wielogłowy 153

www.fundacjahoryzont360.pl

 

 

Książka kucharska: https://drive.google.com/file/d/1pogKv78fHSDg0usw7LetB7oV2Qi90GOW/view?usp=sharing

Film promocyjny: https://drive.google.com/file/d/16jpyA2LUneo5Kv6o4tC0csxO7O0QWclC/view?usp=sharing