Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak

Projekt realizowany przez:
Partner Wiodący: Gmina Gródek nad Dunajcem
Partnerzy: Gmina Lendak oraz Fundacja Horyzont360

Celem projektu jest zrównoważony rozwój turystyki na pograniczu Polsko-Słowackim z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Gródek nad Dunajcem i Lendak oraz wypromowanie walorów turystycznych pogranicza przez turystów i ludność lokalną.

Cele szczegółowe projektu:

 • Wzmocnienie więzi międzysektorowej partnerów oraz mieszkańców pogranicza poprzez organizację wspólnych wydarzeń prezentujących unikalne zasoby krajobrazowe i kulturowe obszaru pogranicza w sposób ciekawy i włączający uczestników.
 • Wprowadzenie nowej oferty rekreacyjnej na bazie rozwiniętego transgranicznego szlaku turystycznego.
 • Poprawa rozpoznawalności i stopnia docenienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza poprzez kompleksowe działania promocyjno-informacyjne.

Działania w projekcie:

 • Wykonanie miejsc postojowych oraz tablic edukacyjnych, altany dla turystów wraz z małą architekturą w Gminie Gródek nad Dunajcem
 • Zakup wyposażenia dla Gminy Gródek nad Dunajcem (rowery górskie oraz rowery elektryczne, stacja ładowania rowerów i skuterów elektrycznych, siłownie zewnętrzne, system wystawienniczy plenerowy )
 • Opracowanie materiałów promocyjnych oraz organizacja wydarzeń kulturalnych (album, książka kucharka, spacery wirtualne
 • Wykonanie miejsc postojowych oraz tablic edukacyjnych, altany dla turystów wraz z małą architekturą w Gminie Lendak
 • Zakup wyposażenia dla Gminy Lednak (rowery górskie oraz rowery elektryczne, stacja ładowania rowerów i skuterów elektrycznych, siłownie zewnętrzne)
 • Zarządzanie i promocja projektu

Rezultaty projektu:

 • Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego: 4
 • Liczba działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza: 1
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.06.2021 r.
Wartość projektu: 136 292,88 EURO
W tym dofinansowanie ( 73,37% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 99 998,07 EUR

Gmina Gródek nad Dunajcem

33-318 Gródek nad Dunajcem 54

www.gminagrodek.pl

 

Obec Lendak

Kostolná 194/14, Lendak 057 072

 Republika Słowacka

www.lendak.sk

Fundacja Horyzont360

33-311 Wielogłowy 153

www.fundacjahoryzont360.pl

 

 

Fundacja Horyzont360 aby promować unikalne zasoby turystyczne i kulturowe pogranicza polsko-słowackiego zakupiła zdjęcia prezentujące piękno krajobrazu oraz obiektów położonych na pograniczu. Zdjęcia umieszczone zostaną w projektowanym albumie, tak aby zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców piękno Pogórza Rożnowskiego oraz Gminy Lendak. Dodatkowo opracowano treści opisujące te unikalne zasoby oraz zamieszczono je w rozbudowanej części aplikacji mobilnej – Rożnowskie Jezioro Marzeń. Aplikację można bezpłatnie pobrać na urządzenie mobilne i odkrywać tajemnice pogranicza. Aby usprawnić poruszanie się po obszarze pogranicza wykonano mapę turystyczną prezentującą szlaki turystyczne, obiekty kultury a także miejsca warte do odwiedzenia. Sworzony został film promujący Pogórze Rożnowskie oraz całe pogranicze polsko- słowackie, książka kulinarna z unikalnymi przepisami z tego obszaru oraz wirtualne spacery dające możliwość zwiedzania pogranicza bez wychodzenia z domu. Całość podejmowanych działań ma na celu promocję turystyczną obszaru pogranicza a co za tym idzie rozwój gospodarczy.  

Film promocyjny zrealizowany w ramach projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=nC0neYm__d0

https://www.youtube.com/watch?v=LEB57Sj67zg

https://www.youtube.com/watch?v=akrLfhVit-s

https://www.fundacjahoryzont360.pl/materialy-promocyjne/ 

Materiały promocyjne Partnera: Gminy Lendak

https://www.lendak.sk/samosprava/projekty/rozvoj-a-podpora-potencialu-cestovneho-ruchu-v-obci-grodek-nad-dunajcem-a-obec-lendak-228sk.html

Lendak – film predstavujúci účinky implementácie projektu

https://www.youtube.com/watch?v=ecH7j7l0QKM  

Link, čo sa udialo v monitorovacím období január až jún 2021

https://www.lendak.sk/evt_file.php?file=2929&original=Monitor.obdobie%20I.polrok%202021.pdf

 

Książka kucharska: https://drive.google.com/file/d/1pogKv78fHSDg0usw7LetB7oV2Qi90GOW/view?usp=sharing

Film promocyjny: https://drive.google.com/file/d/16jpyA2LUneo5Kv6o4tC0csxO7O0QWclC/view?usp=sharing