Rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Bądź Eko Fanem”. Polega on na podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej wśród dzieci przedszkolnych i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Powiatu Nowosądeckiego, Gorlickiego, Limanowskiego oraz Miasta Nowego Sącza. Zadanie także ma na celu realizację działań budujących świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sądecczyzny za pomocą organizacji konkursu ekologicznego oraz konferencji pn. Nowe technologie dla ochrony środowiska.

Przewidziane działania w projekcie:

  • Edukacja ekologiczna – Astro Noc

Organizacja wydarzenia proekologicznego w Gminie Chełmiec pn.  Astro Noc. Wydarzenie będzie mieć charakter interdyscyplinarny, połączona zostanie nowoczesna technologia z ochroną środowiska naturalnego. Zaplanowano organizację zajęć:

– ZeroWaste-powtórne wykorzystanie odpadów

-Kino sferyczne -emisja filmów o tematyce ekologicznej

-Nocne oglądanie spadających gwiazd

-Warsztaty OZE- prąd ze słońca czy z wiatru- zrób to sam.

  • Konkurs ekologiczny skierowany do dzieci i młodzieży -hasło: Ja dla środowiska.

Każda zainteresowana osoba młoda może wspólnie z rówieśnikami lub wspólnie z rodzicami/ opiekunkami przygotować projekt ekologiczny tj. film, model urządzenia dbającego o środowisko, czy nawet wykonać z odpadów domowych przedmiot użytkowy. Liczy się kreatywność/pomysłowość oraz liczba zaangażowanych osób w projekt. Trzy najciekawsze projekty otrzymają nagrody.

  • Konferencja „Nowe technologie dla środowiska”.
  • Film ekologiczny- stworzenie filmu o tematyce ekologicznej i przekazanie go do placówek oświatowych celem emisji podczas zajęć szkolnych.

Okres realizacji: 01.06.2022 – 16.10.2022

Koszt kwalifikowany projektu: 59 600 zł

Koszt dotacji: 40 000 zł

Zadanie współfinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce