Fundacja Horyzont360 realizuje projekt „Akcja Edukacja”

Głównym celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych oraz wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar Subregionu Sądeckiego w tym dzieci i młodzieży z Ukrainy.

W ramach projektu przewidziano:

  • organizację warsztatów tematycznych ( m.in. praktyczne programowanie, budowanie urządzeń pomiarowych, metrologia, nauka wnioskowania)
  • organizację wydarzenia „Astro Noc” – obserwacja nieba połączona z zajęciami warsztatowymi takimi jak:

Magia Nocy  jak oglądać gwiazdy ?

Zdjęcia gwiazd- jak zrobić samemu ?

Słońce i gwiazdy -czy na pewno spadają ?

W trakcie wydarzenia organizowane będą gry, zabawy i konkursy o tematyce związanej z kosmosem i technologią kosmiczną.

Wartość projektu 27 920 zł

Dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego: 20 000 zł

Termin realizacji projektu: od 09.05.2022 r. do 30.11.2022 r.

 

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego