Przypominamy, że trwają zapisy na Astro Noc 💫🪐🌟🚀🛰 Rezerwacji można dokonać poprzez stronę Naukowa Wioska
➡️➡️➡️https://naukowawioska.pl/wydarzenie/astronoc/?occurrence=2022-08-12
Partnerzy wydarzenia:
Luna Space Development
Zadanie finansowane / współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Projekt zrealizowany przy wsparciu Finansowym Województwa Małopolskiego