Celem Konkursu jest wzbudzenie w młodych osobach zainteresowania tematyką ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego, aktywizacja społeczności lokalnej do działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

  • Zamieszkują/mają siedzibę na terenie Subregionu Sądeckiego (powiat nowosądecki, gorlicki, limanowski i Miasto Nowy Sącz)
  • Planują realizację mikro-projektu na terenie Subregionu Sądeckiego

Tworzą min. 3 osobową grupę składającą się zarówno z osób młodych jak i dorosłych (rodziców/nauczycieli/trenerów), przy czym pomysłodawcą projektu są osoby młode i one decydują jaki mikro-projekt chcą wdrożyć w swojej placówce oświatowej/miejscowości/gminie itp.

Środki jakie można otrzymać na swoje działania to max. 1000,00zł.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  • Zaakceptować Regulamin Konkursu.
  • Zgłosić wniosek na mikro-projekt o tematyce związanej z ochroną środowiska, który zostanie zrealizowany na terenie placówki oświatowej, miejscowości lub gminie, w której znajduje się miejsce zamieszkania/siedziba Uczestnika.
  • Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie wniosku drogą mailową na adres: projekty@fundacjahoryzont360.pl do dnia 10 marca 2023 roku.
  • Uczestnik po przesłaniu wniosku otrzymuje maila zwrotnego z potwierdzeniem jego złożenia

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są poniżej:

Regulamin_Konkursu_Eko obywatele

Załącznik nr 1 do regulaminu_wniosek

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu_wzór umowy

Załącznik nr 2 do Umowy_mikrokoprojekty_sprawozdanie

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG