Uwaga!!!
Zapraszamy już dziś- wszystkich miłośników ekologii do udziału w naszym konkursie pn. Inicjatywa Ekologiczna” realizowanego w ramach projektu „Eko-Świadomi Młodzi Obywatele Małopolski” realizowanego w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.🌿🌿🌿
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i placówek oświatowych z terenu województwa małopolskiego w szczególności subregionu sądeckiego, chcących zrealizować inicjatywę pro ekologiczną 🌍
Celem ogólnym konkursu jest zaplanowanie, a następnie poprzez naukę w działaniu zrealizowanie małych oddolnych inicjatyw, czyli przedsięwzięć na rzecz dobra wspólnego zakładających edukację ekologiczną lokalnej społeczności oraz kształtowanie prawidłowych postaw dzieci i dorosłych związanych z ochroną środowiska.
🏆Najciekawsze, najbardziej innowacyjne akcje oraz te, które zrzeszą największą liczbą uczestników otrzymają możliwość udziału w wyjeździe tematycznym o wartości 10 tys. zł.🥇
 
Liczymy na Was! Czekamy na Wasze ekologiczne inicjatywy!