26.09.2020 r. w Heron Live Hotel w Siennej odbył sie Eko Event, w którym uczestniczyli  między innymi dzieci i młodzież biorąca udział w projekcie oraz kadra pedagogiczna ze szkół objętych projektem „Bądź Eko Fanem”, a także mieszkańcy subregionu sądeckiego i małopolski
Głównym celem Eko Eventu była popularyzacja działań proekologicznych oraz promowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców małopolski w tym Subregionu Sądeckiego w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
W ramach imprezy zorganizowano festiwal biegowy wokół Jeziora Rożnowskiego- Bieg do źródła oraz Eko-festiwal- działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbyły się zajęcia warsztatowe o tematyce proekologicznej- energii odnawialnej, pierwszej pomocy, ponownego wykorzystania odpadów, życia w zgodzie z
naturą,  gry i zabawy, zajęcia z bezpiecznej wspinaczki z GOPR.

Najważniejszą częścią Eko Eventu było spotkanie ze znanym podróżnikiem – Aleksandrem Dobą, który opowiadał  co dzieje się na świecie w związku z zaśmiecaniem naszej planety, jakie skutki powoduje zaśmiecanie wód
powierzchniowych; zaprezentował  zdjęcia oraz filmy ze swoich podróży na których widać jak niszczymy życie na ziemi.