Fundacja Horyzont360 zaprasza do udziału w Pikniku Naukowym Robo Challenge.

Partnerem Wydarzenia jest Firma Wiśniowski.

Wydarzenie ma na celu promowanie postaw przedsiębiorczych oraz nowoczesnych technologii wśród mieszkańców Małopolski w szczególności mieszkańców Sądecczyzny w tym dzieci i młodzieży.

  • Ramowy program wydarzenia:

-organizacja warsztatów tematycznych

-w trakcie wydarzenia zorganizowane będą stoiska pokazowe robotyzacji, awiacji i krótkofoalrstwa, gdzie całe rodziny będą mogły poznać najnowsze rozwiązania technologiczne w tych dziedzinach

-liczba stanowisk- 8.

  • Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.
  • Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Regulamin udziału w warsztatach

Regulamin udziału w wydarzeniu – Naukowy Piknik