Miło nam poinformować, że Fundacja Horyzont360 otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020”.

Jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

W ramach programu Fundacja Horyzont360 otrzymała dofinansowanie  na wsparcie, w związku z problemami  wynikającymi z pandemii. Przyznane środki zostaną wydatkowane na szkolenia tematyczne dla pracowników Fundacji w zakresie tworzenia i prowadzenia działań w obszarze marketingu i promocji działań Fundacji przy wykorzystaniu narzędzi internetowych oraz praktycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto planuje się zakupić sprzęt IT do pracy zdalnej pracowników.

Kwota dofinansowania: 10620,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2020-31.05.2021

 

„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”