W dniu 20 marca 2019 r. o godzinie 11.00 w Hotelu Heron w Siennej odbyły się warsztaty tematyczne nt. „Sprzedaży produktów lokalnych w ramach”.  W warsztatach uczestniczyli członkowie  naszego Klastra  „Rożnowskie Jezioro Marzeń”. Spotkanie odbyło się   w ramach projektu pn. „Lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju innowacji w turystyce – Klaster turystyczny” w ramach projektu grantowego pt. „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.