W związku z realizacją mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, pn. Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak, Fundacja Horyzont360 zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie autorskich zdjęć do albumu prezentującego unikalne zasoby naturalne, walory krajobrazowe i kulturalne oraz turystyczne gmin: Gródek nad Dunajcem (PL) oraz Gminy Lendak (SK) 

Termin składania ofert upływa 14.04.2020 r.

Szczegóły i dokumentacja  dotycząca zamówienia znajduje się na stronie  Baza Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30027

Aktualizacja: publikacja pytań Wykonawcy:

Pytania_odpowiedzi_04.04.2020

Pytania i odpowiedz z dnia 06.04.2020

Aktualizacja: Wyniki postępowania 

wynik_zdjęcia