Od 2018 roku Firma Wiśniowski wspiera realizację projektu pt. FIO- Małopolska Lokalnie. Południe, którego celem jest tworzenie partnerstw na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych działających na terenie południowej części województwa małopolskiego w podejmowanie inicjatyw oddolnych realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe.

W okresie ostatnich 2 lat w ramach projektu wsparto łącznie 149 ,,mikro projektów” wdrażanych przez społeczności lokalne oraz młode organizacje pozarządowe.  Przyznano granty o łącznej wartości ponad 170 tyś. zł.

Podejmowane inicjatywy były różne tematycznie  – od zajęć z dziećmi, po organizację konkursów ekologicznych, promocję zdrowego stylu życia, czy zajęcia dla seniorów. Realizowane ,,mikro projekty”   zaangażowały ponad 2,5 tyś mieszkańców Małopolski, w tym dzieci, osoby starsze oraz niepełnosprawnych. W realizację wspartych projektów zaangażowali się także wolontariusze –ponad 700 osób włączyło się w ich realizację.

Realizacja tego typu projektów aktywnie wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnia tożsamość lokalną. Daje szansę na realizację oddolnych inicjatyw lokalnym liderom, małym organizacjom pozarządowych, czy grupom osób chcących poświęcić swój czas, wiedzę, energię do realizacji ważnych społecznie przedsięwzięć.