Fundacja Horyzont360 zaprasza dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym z obszaru województwa małopolskiego do udziału w projekcie Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań proekologicznych m.in:

  • udział w bezpłatnych warsztatach ekologicznych i pierwszej pomocy- W trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady ochrony wód oraz obszarów leśnych, nauczą się dbać o owady oraz poznają ich ważność dla życia i zdrowia człowieka, nauczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
  • oddolne inicjatywy w obszarze ochrony środowiska- konkursy tematyczne na mikro projekty ekologiczne (dotacje o wartości do 1000 zł)
  • festiwal „Bądź Eko”- Kajakowe SOS” podczas którego zbierane będą śmieci z brzegów wody

Kto może wziąć w nim udział?

osoby młode- dzieci i młodzież zam. na obszarze południowej małopolski, a także placówki oświatowe i organizacje społeczne tam działające

Jak zgłosić się do projektu?

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy. Poniżej załączamy regulamin udziału w projekcie ( w tym formularz zgłoszeniowy) oraz regulamin udziału w konkursie grantowym na dofinansowanie mikroprojektów o wartości do 1000 zł

Regulamin uczestnictwa i naboru Aktywni Obywatele

Załącznik nr 1 do Regulamin uczestnictwa i naboru Aktywni Obywatele

Konkurs grantowy:

regulamin_Konkursu_Eko obywatele_final

Załącznik nr 1 do regulaminu_wniosek

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu_wzór umowy

Załącznik nr 2 do Umowy_mikrokoprojekty_sprawozdanie

Termin zgłoszeń dla placówek oświatowych : do 31.01.2022 r.

Termin zgłoszenia do konkursu dla mikroprojektów: od 1 grudnia 2021 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na granty, jednak nie później niż do dnia 30.06.2023