Fundacja Horyzont360 zaprasza do udziału w projekcie „Lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju innowacji w turystyce – Klaster turystyczny”. Celem projektu jest zrównoważony rozwój obszaru oraz wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania związane z tworzeniem partnerstwa w zakresie innowacji  w turystyce w oparciu o zasoby lokalne gminy Gródek nad Dunajcem który przyczyni się do realizacji celu projektu grantowego LGD: Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowę partnerstw lokalnych z zakresu turystyki, aktywności fizycznej, ekologii i ochrony środowiska, aktywności senioralnej z udziałem mieszkańców obszaru LGD, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Kto może wziąć udział w projekcie:

-mieszkańcy gminy Gródek nad Dunajcem oraz gmin należących do Śliwkowego Szlaku działających w sferze turystyki i rekreacji ( w szczególności osoby do 35 życia, kobiety, osoby starsze powyżej 50 r.ż.)

Co daje projekt:

-wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zbudowanie sieci współpracy między podmiotami, które zgłosiły się do udziału w projekcie

-osoby które zgłoszą się do projektu mają możliwość przystąpienia do Klastra „Rożnowskie Jezioro Marzeń”

-udział w bezpłatnych warsztatach tematycznych „Sprzedaż produktów lokalnych”

-nawiązanie współpracy, wypracowanie rozwiązań promujących dany produkt i wiele wiele innych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w dniu 20 marca 2019 r. o godzinie 10.30 w Hotelu Heron w Siennej. Na miejscu dostępne będą dokumenty rekrutacyjne do projektu- nie musicie Państwo nic drukować, wystarczy tylko się pojawić.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Projekt pn. „Lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju innowacji w turystyce – Klaster turystyczny” realizowany jest w ramach projektu grantowego pt. „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.