Uprzejmie informujemy, że dnia 8 lipca 2022 zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie 2022. Łącznie na lokalne inicjatywy wpłynęło 8 wniosków, które zostały zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu z terenu gminy Chełmiec i Gródek nad Dunajcem oraz w ramach Inicjatywy DL.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski.

Komisja konkursowa przystąpiła do oceny wniosków.

Lista rankingowa_ODL 2022