Wydłużamy nabór w ramach Działaj Lokalnie do 04 sierpnia 2023 r. Szczegóły poniżej.

 

Fundacja HORYZONT360 ogłasza kolejny nabór wniosków w Programie „Działaj Lokalnie 2023”

  • Nabór kierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gmin: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Łososina Dolna
  • Wnioski można składać do 06.2023r. wyłącznie drogą elektroniczną: www.generatorspoleczny.pl
  • Dotacje można uzyskać na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia
  • W tegorocznym naborze na wszystkie projekty grantowe przeznaczono 18000,00 zł. Kwota dofinansowania pojedynczego grantu nie może przekroczyć 3000,00 zł.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj 01 regulamin_lokalnego_konkursu_grantowego_DL_2023_nabór uzupełniający 28.07.2023

Jeśli macie pomysł, w jaki sposób zadbać o Wasze dobro wspólne, zaktywizować znajomych, sąsiadów, mieszkańców wokół tego celu to zapraszamy do złożenia wniosku.

Poszukujemy projektów, które:

– odpowiadają na realną potrzebę społeczności. Dobrem wspólnym może być miejsce spotkań w waszej miejscowości, pobliski teren przyrodniczy, dziedzictwo historyczne lub kulturowe, tradycje, projekt spędzenia czasu z dziećmi, aktywizacja seniorów, młodzieży,

– trwają od 2 do 4 miesięcy (między 07.08.2023 a 31.12.2023),

– są dłuższy, spójnym działaniem, który wpłynie na lokalną społeczność /nie dofinansowujemy akcji jednorazowych/

– zakładają zaangażowanie mieszkańców i wolontariuszy.

W ogólnopolskim Programie Działaj Lokalnie w roku 2023 funkcjonują trzy ścieżki tematyczne, w ramach których m.in. można składać wnioski:

  • „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
  • „Działaj ekologicznie”
  • „Młodzież działa lokalnie”

Uwypuklenie tych trzech ścieżek ma na celu zwrócenie uwagi na najbardziej aktualne tematy społeczne.

WKŁAD WŁASNY

W planowanym projekcie konieczne jest założenie wkładu własnego. Musi to być przynajmniej 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego 5% w postaci finansowej. Pozostały wkład może być przedstawiony w formie rzeczowej, pracy społecznej lub wolontariatu.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek składa organizacja pozarządowa samodzielnie/ grupa nieformalna za pośrednictwem innej organizacji lub instytucji

Nabór trwa od 09.05.2023  do 08.06.2023. Wnioski składane są wyłącznie przez Generator wniosków on-line. Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

W tym roku uruchomiony został nowy generator wniosków pod adresem: https://generatorspoleczny.pl/ 

Jest to nowe narzędzie, w którym będą: składane wnioski, podpisywane umowy, rozliczane projekty. Każdy wnioskodawca musi założyć nowe konto!

Poniżej znajdą Państwo dokumentację konkursową oraz krótką instrukcję jak założyć konto.

W razie problemów prosimy o kontakt z Panią Natalią Domalik tel. 696 532 071 lub Iwoną Ząbek email: fundacja@fundacjahoryzont360.pl

Do składania wniosków zapraszamy wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Gminami: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Łososina Dolna