Projekt „Eko świadomi młodzi obywatele Małopolski” Trwa w najlepsze😀. Za nami już kilka zajęć warsztatowych. Uczestnicy
projektu, to głównie uczniowie, zgłoszeni do projektu przez swoich nauczycieli/trenerów. Tematyka zajęć obejmuje głównie
ekologię♻️🌿, ochronę owadów zapylających🦋🐞🐜🪰🦗🐝, ale też promocję zdrowego i ekologiczne.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”.