Zapraszamy placówki, grupy i osoby indywidualne do udziału w naszym projekcie „Nowe Technologie w ekologii- warsztaty dla dzieci z Sądecczyzny”. 

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Cele projektu:

  1. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i upowszechnianie wiedzy dot. segregacji odpadów i recyklingu wśród 500  młodych mieszkańców Subregionu Sądeckiego.
  2. Przeprowadzenie 150 godzin zajęć z zakresu edukacji ekologicznej wśród min. 500 uczniów placówek oświatowych z terenu Subregionu Sądeckiego.
  3. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności Subregionu Sądeckiego w działania na rzecz ochrony środowiska, poprzez udział 500 osób w konkursie ekologicznym promującym ograniczanie produkcji odpadów.

W ramach projektu dla jego uczestników zorganizowane zostaną następujące działania :

  1. Zajęcia w zakresie innowacji technologicznych w ekologii (500 dzieci i młodzieży z terenu Subregionu Sądeckiego)
  2. Konkurs ekologiczny „Zrób coś dla środowiska” (500 osób w tym dzieci, młodzież, dorośli)

Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. Zapewniamy trenerów do zajęć, materiały dydaktyczne oraz miejsce. W ramach konkursu zapewniamy nagrody o łącznej wartości 3000 zł. 

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres fundacja@fundacjahoryzont360.pl

Rekrutacja ciągła do wyczerpania limitu miejsc !!!

Szczegóły dotyczące rekrutacji i udziału znajdują  się w regulaminie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  

Załączniki do regulaminu:

Formularz zgłoszeniowy do zajęć

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Aneks nr 1 do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa