Fundacja Horyzont360 przystąpiła do realizacji projektu „AED potrafię pomóc” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wśród osób dorosłych zamieszkujących na obszarze Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obsługi defibrylatora AED oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tym celu zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt oraz zorganizowane będzie szkolenie z jego obsługi i udzielania pierwszej pomocy.
Wartość projektu: 8315,00 zł
Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 6000,00 zł.