Wielogłowy, 08.07.2021r.

Fundacja HORYZONT360 zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat zamieszkującą teren LGD Korona Sądecka (gm. Grybów, Chełmiec, Kamionka Wielka, miasto Grybów) na zajęcia edukacyjne oraz wyjazdowe (5 dni powszednich) dla 2 grup wiekowych (dla 15 osób w wieku 6-8 lat, dla 15 osób w wieku 9-15 lat). Zajęcia odbywać się będą w Astro Centrum w Chełmcu i na obiektach rekreacyjnych. Planowany termin
realizacji zajęć przypada pomiędzy 19.07.2021r. – 04.08.2021r. Organizator zapewnia niezbędny sprzęt oraz poczęstunek podczas przeprowadzenia zajęć w tym ciepły posiłek, opiekunów – instruktorów.
W programie zajęć edukacyjnych: warsztaty tematyczne, gry i zabawy ruchowe, wyjście do kina, wyjście na basen, ścianka wspinaczkowa/ lub trampoliny, zajęcia edukacyjne i ekologiczne, warsztaty z robotyki z klockami Lego. Program dostosowywany będzie do wieku uczestników. Ponadto z uwagi na stan epidemii warsztaty i zajęcia będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Karty zgłoszenia (do pobrania tutaj) prosimy składać w siedzibie Fundacji HORYZONT360 do skrzynki umieszczonej na zewnątrz budynku.

Rekrutacja trwa do 15.07.2021r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników fundacja zamyka proces rekrutacji i nie przyjmuje zgłoszeń. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod nr tel. 660 675 601 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Zadanie „Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD Korona Sądecka” jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowane jest w ramach
projektu grantowego pt. „Wykreowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”.

Rekrutacja Horyzont półkolonia

Karta zgłoszenia1 Horyzont połkolonia