Nasza Fundacja stara się mocno promować wspaniałe otoczenie Jeziora Rożnowskiego. Podejmujemy szereg inicjatyw, nie tylko organizując wydarzenia, ale także dbając o lokalną markę. Dzięki wsparciu w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”z Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych otrzymaliśmy grant na rozwój naszych usług – nowych produktów lokalnych. W ramach inicjatywy Wzmocnienie pozycji rynkowej Fundacji Horyzont360 poprzez wprowadzenie do oferty
sprzedaży nowych produktów oraz rozwój kanałów sprzedaży
mamy spersonalizowane materiały promujące Fundację Horyzont360, Rożnowskie Jezioro Marzeń, Naukowa Wioska czyli wspaniałe działania z których jesteśmy dumni💪👍