Dotacje dla młodych organizacji pozarządowych

Projekt FIO Małopolska Lokalnie. Południe dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to projekt, którego celem jest tworzenie partnerstw na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych działających na terenie południowej części województwa małopolskiego w podejmowanie inicjatyw oddolnych realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Adresatami zadania publicznego są młode organizacje  pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza,  które w ramach projektu mogą otrzymać dotację nawet do 5 000 zł na planowaną przez siebie inicjatywę.

Przypominamy o webinarach dla grantobiorców:
02.10.2018 – 18:00
➡️https://malopolskalokalniepoludnie.clickmeeting.pl/projekty/
03.10.2018 – 18:00
➡️https://malopolskalokalniepoludnie.clickmeeting.pl/projekty-2/
Zapraszamy!

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ !!!

Szanowni Państwo,

wyniki oceny merytorycznej są już dostępne. Pod linkiem tutaj znajdziecie Państwo listę projektów wraz z punktacją. Aby dowiedzieć się jak przebiegała ocena merytoryczna oraz na co eksperci zwracali uwagę, zachęcamy do zaglądniecia do Państwa ofert na witkac.pl.

Jak sprawdzić kartę oceny?
 
1/ Logujemy się do witkac.pl
2/ Wchodzimy na „Moje oferty”/ zakładka „złożone” / kolumna „Tytuł” – klikamy 
3/ Otworzą się „Dane oferty” 
4/ Przechodzimy do drugiej zakładki „Szczegóły oceny” 
5/ Mamy do wyboru karty oceny formalnej lub kartę oceny merytorycznej.
 
 
Gratulujemy tym, którym się udało, a pozostałych zachęcamy do aplikowania w następnym naborze.
 
Ponadto informujemy:
  • pierwsze szkolenie wdrażające w formie webinaru odbędzie się 2 i 3 października (do wyboru) w godzinach 18:00 – 19:00. Zachęcamy do uczestniczenia w nim, dowiecie się  Państwo m.in. jak realizować projekt, żeby potem z łatwością go rozliczyć i złożyć z niego sprawozdanie.Infomrację o webinarze (logowaniu itd.) będziemy umieszczać na naszym facebooku tutaj
  • koszty w ramach konkursu FIO MAŁOPOLSKA = LOKALNIE są kwalifikowane od 15 września.

Ocena merytoryczna

Szanowni Państwo!

 Z uwagi na fakt, że kilka wniosków wymaga oceny  trzeciego eksperta,  wyniki oceny merytorycznej poznacie Państwo 20 września 2018 r.

Już są wyniki oceny formalnej złożonych wniosków!!!

W załączonym na dole strony pliku znajduje się lista projektów, które wpłynęły do nas w odpowiedzi na konkurs wraz z ich oceną. Zachęcamy Wnioskodawców do zapoznania się z dokumentem.

Zapraszamy na Webinar – Już jutro wtorek (31.07.2018) godz. 18.00 „Dostać grant – FIO Małopolska Lokalnie Południe”

Link do webinaru: https://malopolskalokalniepoludnie.clickmeeting.com/konkurs

 

Wiecie, że ponad 650 organizacji i grup nieformalnych w Małopolsce dostało grant w ramach FIO Małopolska Lokalnie? Jesteście członkami AKTYWNEJ GRUPY lub MŁODEJ ORGANIZACJI POZARZADOWEJ? Jeśli TAK to ruszył konkurs FIO Małopolska Lokalnie POŁUDNIE obejmujący powiaty: myślenicki, limanowski, gorlicki, bocheński, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, tarnowski, brzeski, Miasto Nowy Sącz oraz Miasto Tarnów.

Możecie zdobyć GRANT na realizację wspólnych PASJI!  Zapraszamy na webinarium z naszymi DORADCAMI- więcej szczegółów na https://www.facebook.com/malopolskalokalniepoludnie/

 

Dnia 16 lipca 2018 r. o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie seminarium informacyjne na temat naszego nowego projektu „FIO Małopolska Lokalnie. Południe”. Dzięki rozesłaniu informacji do Urzędów Gmin i Miast, a także do Starostwa Powiatowego udało się dotrzeć do większej liczby potencjalnych wnioskodawców. Zaowocowało to dość dużą frekwencją na spotkaniu.

Po omówieniu głównych założeń projektu oraz tego, co powinno się znaleźć we wniosku przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych zadawali pytania na nurtujące ich problemy w zakresie aplikowania o środki. Duże zainteresowanie naszym projektem oraz wyrażone przez gości wsparcie dla niego niezmiernie nas ucieszyło. Świadczy to o tym, że projekt jest trafny i wpłynie na poprawę zaangażowania organizacji w działania prospołeczne i działania lokalne.

Dla tych, którzy nie mogli zjawić się na spotkaniu, zamieszczamy prezentacje o projekcie oraz instrukcję zakładania konta na platformie Witkac (https://witkac.pl/Account/Login)

To za jej pomocą składane będą przez młode organizację wnioski. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i aplikowania o środki!

Konkurs został uruchomiony! Po założeniu konta na panelu Witkac.pl można składać oferty na planowane inicjatywy. W tym celu należy wyszukać konkurs pn. 2018 FIO – MAŁOPOLSKA LOKALNIE POŁUDNIE – OPERATOR IV – Fundacja Horyzont360 -dla działań realizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza. Jeżeli macie Państwo problem ze znalezieniem konkursu podajemy małą instrukcję:

1. Zaloguj się na swoje konto w portalu Witkac.pl

2. Po lewej stronie na panelu z zakładkami ( „Mój Profil”, „Korespondencja” itd.) klikamy Organizatorzy.

3. Szukamy na liście FIO Małopolska Lokalnie- Południe.

4. Po prawej stronie widnieją 4 konkursy (4 operatorów)- wchodzimy w konkurs Operatora IV – Fundacja Horyzont360

5. Klikamy „Dodaj Ofertę” i wypełniamy wniosek o dofinansowanie.

 

Facebook projektu

Strona główna projektu

Pliki do pobrania

Prezentacja o projekcie

Instrukcja utworzenia konta na platformie Witkac

Ocena formalna