EduTech klaster – nowa marka na mapie regionu, łącząca potencjał organizacji i instytucji aktywnie działających w obszarze rozwijania innowacji – twórcy tej inicjatywy spotkali się w siedzibie firmy Wiśniowski w ubiegły piątek.
 

Właściwe wykorzystanie kapitału intelektualnego oznacza potrzebę rozwoju nowych form kształcenia. Mimo ciekawej oferty zajęć edukacyjnych w samym Nowym Sączu czy innych miastach Małopolski zauważyć można brak kompleksowej oferty kierowanej do wszystkich grup odbiorców. Dominują zajęcia organizowane osobno dla dzieci i młodzieży, studentów i seniorów, rzadziej dla dzieci i rodziców wspólnie. Brakuje miejsca, które w jednym czasie może zapewnić ciekawą ofertę dla grup zróżnicowanych wiekowo, a  taka potrzeba ujawnia się np. w przypadku wycieczek edukacyjnych uczniów ze szkół wiejskich, gdzie podczas wyjazdu łączone są różne klasy. Beneficjentem placówki o ofercie adresowanej jednocześnie do różnych grup wiekowych   byłyby również rodziny – grupy zróżnicowane pod względem wieku i zainteresowań. 

Istnieje także potrzeba promocji nauki w ciekawy sposób, która powinna być zaspokojona kompleksowym działaniem wyspecjalizowanego w komunikacji naukowej ośrodka, jakim będzie Naukowa Wioska -Fab Laby. Wykorzystanie potencjału kreatywności mieszkańców regionu będzie możliwe dzięki poprawie jakości oferty edukacyjnej i podniesieniu poziomu efektywności zdobywania wiedzy i umiejętności przez mieszkańców Małopolski. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się również do poprawy spójności społecznej i terytorialnej w zakresie wyrównywania dostępu do usług edukacyjnych oraz wyrównywania szans rozwojowych osób z różnych środowisk i obszarów.

 

-Aby realizować w/w cele zawarto porozumienie o współpracy między: Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, Fundacją Inteligentna Małopolska , Fundacją Horyzont360 oraz Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, którego celem jest m.in. pozyskanie funduszy zewnętrznych na utworzenie oraz funkcjonowanie sieci FabLabów w Małopolsce a także utworzenie Klastra EduTech, którego zadaniem będzie stworzenie sieci tzw. fablabów – kreatywnych przestrzeni służących innowacyjnej edukacji, ukierunkowanej na potrzeby rozwoju Przemysłu 5.0 oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

 

-Partnerstwo od połowy bieżącego roku planuje rozpocząć prace nad adaptacją obiektów pod Fab Laby tak aby w 2022 roku rozpocząć działalność.

W spotkaniu uczestniczyli:
Pani Marta Malec-Lech – członek Zarządu Woj. Małopolskiego,
Pani Marta Mordarska – Radna Sejmiku Woj. Małopolskiego, Prezes PFRON w Krakowie,
Pani Barbara Grodowska- Prezes Fundacja Inteligentna Małopolska,
Pani Małgorzata Drewnicka – Prezes Zarządu MARR,
Pani Krystyna Baran- Prezes Zarządu Firmy Wiśniowski,
Pani Monika Bochenek-Wiceprezes Zarządu Fundacji Horyzont360,
Pan Tomasz Długopolski -Dyrektor Rozwoju Technologicznego firmy Wiśniowski, Członek Rady Fundacji Horyzont360, Pomysłodawca i współtwórca Naukowej Wioski,
Pani Magdalena Szpakowska- Członek Rady Fundacji Horyzont360
Pani Paulina Baran – Kierownik Działu Szkoleń produktowych firmy Wiśniowski.