Fundacja Nowa Galicja zaprasza do udziału w projekcie „Dbamy o nasze sądeckie pszczoły „

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych oraz edukacja ekologiczna dzieci w zakresie ochrony biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających poprzez zakup rodzin pszczelich oraz organizację warsztatów ekologicznych.

W związku z tym, zaprasza się  do udziału Szkoły i Przedszkola z obszaru Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza na warsztaty ekologiczno-pszczelarskie w Pasiece „Pszczeli Raj” w Piątkowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31.08.2019 r. ( decyduje kolejność zgłoszeń)

Liczba miejsc: 60

Termin realizacji zajęć: wrzesień 2019 r.

Szczegóły na stronie www.fundacjanowagalicja.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego