Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że udało nam się zrealizować warsztaty proekologiczne „Przyjaciele wody” organizowane w ramach projektu „Eko Małopolska” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku pn. Eko Małopolska.
Głównym celem projektu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym z obszaru woj.
Małopolskiego, jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów naturalnych Ziemi (wody, powietrza,
gleby) i właściwe nimi gospodarowanie a także popularyzacja świadomości ekologicznej i wzrost liczby obywateli
angażujących się w lokalne inicjatywy pro środowiskowe.
Dziękujemy placówkom, które wzięły udział w warsztatach!