Fundacja Horyzont360 powoli zbliża się do zakończenia realizacji projektu pn. „Uzupełnienie oznakowania i małej architektury na  istniejącym szlaku rowerowym wokół Jeziora Rożnowskiego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Celem głównym projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej rowerowego szlaku turystycznego położonego na obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem wokół Jeziora Rożnowskiego poprzez uzupełnienie oznakowania oraz wyposażenie miejsc postojowych na szlaku w elementy małej architektury dla turystów.

Dofinansowanie z MSiT: 62 000, 00 zł.

Poniżej krótka relacja fotograficzna ze zrealizowanych prac w zakresie małej architektury.