Działaj Lokalnie

Program „Działaj Lokalnie”  jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), którym od 2020 roku jest także Fundacja Horyzont360.

Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

 

Fundacja Horyzont360 jako Ośrodek Działaj Lokalnie zasięgiem obejmie 4 gminy: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Chełmiec, Korzenna.

Działania kierowane będą przede wszystkim do mieszkańców w/w Gmin.

ODL prowadzić będzie lokalny program grantowe oraz organizować będzie coroczne lokalny konkurs grantowy na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności.

ODL, dzięki stałej obecności w społeczności, zapewniają właściwe rozpoznanie rzeczywistych problemów i efektywne rozdysponowanie środków finansowych. Ponadto na bieżąco pomagają grantobiorcom, którzy wcześniej nie brali udziału w konkursach grantowych. Dzięki nim środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup inicjatywnych.

Pula środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 18 tyś. zł w 2023r.
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego grantu wynosi 3.000,00 zł.

 

Strona programu: http://dzialajlokalnie.pl/
Klauzula informacyjna: http://dzialajlokalnie.pl/klauzula-informacyjna/
Polityka ochrony prywatności: http://dzialajlokalnie.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/
Generator wniosków: www.generatorspoleczny.pl

Regulamin konkursu grantowego (Fundacja Horyzont360)  TUTAJ

Załącznik do regulaminu- wzór wniosku o dofinansowanie:

  • Grupa nieformalna TUTAJ
  • Inicjatywa Działaj Lokalnie TUTAJ
  • Organizacje pozarządowe  TUTAJ

INSTRUKCJA DO ZAŁOŻENIA KONTA W GENERATORZE: TUTAJ

NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO 08.06.2023 r. Przypominamy, że wnioski składane są w generatorze działaj lokalnie www.generatorspoleczny.pl 

Zachęcamy do aplikowania !!!