Działaj Lokalnie

Program „Działaj Lokalnie”  jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), którym od 2020 roku jest także Fundacja Horyzont360.

Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

 

Fundacja Horyzont360 jako Ośrodek Działaj Lokalnie zasięgiem obejmie 4 gminy: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Chełmiec, Korzenna.

Działania kierowane będą przede wszystkim do mieszkańców w/w Gmin.

ODL prowadzić będzie lokalny program grantowe oraz organizować będzie coroczne lokalny konkurs grantowy na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności.

ODL, dzięki stałej obecności w społeczności, zapewniają właściwe rozpoznanie rzeczywistych problemów i efektywne rozdysponowanie środków finansowych. Ponadto na bieżąco pomagają grantobiorcom, którzy wcześniej nie brali udziału w konkursach grantowych. Dzięki nim środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup inicjatywnych.

 

Fundacja Horyzont360 jako ODL planuje ogłosić konkurs grantowy pod koniec maja 2022 r.
Pula środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 18 tyś. zł w 2022r.
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego grantu wynosi 3.000,00 zł.

 

Strona programu: http://dzialajlokalnie.pl/
Klauzula informacyjna: http://dzialajlokalnie.pl/klauzula-informacyjna/
Polityka ochrony prywatności: http://dzialajlokalnie.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/
Generator wniosków: http://www.system.dzialajlokalnie.pl/

Regulamin konkursu grantowego (Fundacja Horyzont360)TUTAJ 

Załącznik do regulaminu- wzór wniosku o dofinansowanie TUTAJ

Załącznik do regulaminu- ramowy wzór sprawozdania TUTAJ

Załącznik – wzór umowy ODL-Grantobiorca TUTAJ

Załącznik – wzór umowy z IDL -ODL TUTAJ

Załącznik – wzór umowy współpracy- Grupy nieformalne TUTAJ

NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO 30.06.2022 r. Przypominamy, że wnioski składane są w generatorze działaj lokalnie http://www.system.dzialajlokalnie.pl/ UWAGA !!! WYDŁUŻONY NABÓR do 08.07.2022 r.

Na stronie generatora, w prawym górnym rogu znajduje się instrukcja korzystania.

Zachęcamy do aplikowania !!!

 

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku uruchomiliśmy dyżur pracownika w dniu 27.06.2022 r. w godzinach 9.00- 15.00 w obiekcie Leśny Zakątek (Piątkowa 358, 33-300 Nowy Sącz). Dyżur połączony jest ze spotkaniem informacyjnym o godz. 12.00. Zachęcamy do zapisów pod numerem telefonu 696 532 071. Osoby które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu, zachęcamy do pobrania prezentacji informacyjnej Prezentacja dla wnioskodawcow DL 2022_Fundacja Horyzont360

Prezentacja dla wnioskodawcow DL 2022_Ukraina