Działaj Lokalnie

Program „Działaj Lokalnie”  jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), którym od 2020 roku jest także Fundacja Horyzont360.

Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

 

Fundacja Horyzont360 jako Ośrodek Działaj Lokalnie zasięgiem obejmie 4 gminy: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Chełmiec, Korzenna.

Działania kierowane będą przede wszystkim do mieszkańców w/w Gmin.

ODL prowadzić będzie lokalny program grantowe oraz organizować będzie coroczne lokalny konkurs grantowy na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności.

ODL, dzięki stałej obecności w społeczności, zapewniają właściwe rozpoznanie rzeczywistych problemów i efektywne rozdysponowanie środków finansowych. Ponadto na bieżąco pomagają grantobiorcom, którzy wcześniej nie brali udziału w konkursach grantowych. Dzięki nim środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup inicjatywnych.

 

Fundacja Horyzont360 jako ODL planuje ogłosić konkurs grantowy w II połowie marca 2020r.
Pula środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 18 tyś. zł w 2020r.
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego grantu wynosi 3.000,00 zł.

 

Strona fundacji: http://dzialajlokalnie.pl/
Klauzula informacyjna: http://dzialajlokalnie.pl/klauzula-informacyjna/
Polityka ochrony prywatności: http://dzialajlokalnie.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/
Generator wniosków: http://www.system.dzialajlokalnie.pl/

Regulamin konkursu grantowego (Fundacja Horyzont360) zobacz regulamin

Wzór wniosku o dofinansowanie zobacz wniosek

 

Fundacja Horyzont360 informuje, iż ze względu na ogłoszony stan epidemii w Polsce, nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” zostaje przedłużony do dnia 30.04.2020 r.